Година на добра реколта от череши

Бърза реализация на продукцията и относително стабилни цени в различните региони. Предаване на черешите на преработвателите в страната, но и засилващ се износ към Румъния и Русия.
Такива са данните от тазгодишната кампания по прибирането на реколтата от череши. След тежката 2012 г., когато заради капризите на природата количеството произведени плодове спадна с близо 40 на сто, тази година бизнесът се възстановява. Към момента в някои региони на страната беритбата е приключила, а в други продължава на пълни обороти. Средните цени са между 1.30 и 1.80 лв. за килограм череши, които е намаление спрямо 2012 г., но все пак е повече от средното за последните пет-шест години. От сектора казват, че се увеличава износът на пресни череши, предимно към Румъния и Русия, но все още делът му е не повече от 20 на сто от реализацията на реколтата.
Добри добиви, но проблеми с “двойни череши” Във всички региони на страната добивите са повече от средните за последните няколко години, като очакванията са общо увеличение на количествата до около 2829 хил. тона. „Може би това е една от най-добрите реколти за последните 5-6 години“, коментира Красимир Кумчев, който е собственик на черешови насаждения в Пловдивския регион. По думите му в региона кампанията по прибирането на черешите вече е приключила, като продукцията е реализирана изцяло. Според председателя на съюза на градинарите Слави Трифонов обаче в някои региони има проблеми с реколтата.
По негови данни най-добра е ситуацията в Кюстендилско, а по-трудна - в региона на Пазарджик и Бургас.През тази година има два основни проблема с черешите. Единият е, че плодовете са по-дребни от обичайното, въпреки че запазват добрите си вкусови качества. Другият е т.нар. двойни череши - специфично явление, при което плодовете на практика се слепват и това понижава качеството им. Производителите казват, че това се е случило след продължително сухо време и условията по време на цъфтежа на черешите.
Стабилни цени
През тази година при ранните череши цените са тръгнали от около 3.80-4 лв. на килограм, като традиционно с напредването на беритбата те намаляват.
Средно за страната предлаганите изкупни цени са около 1.20-1.40 лв. за килограм череши, предназначени за преработка, и около 1.70-1.80 лв. за тези, които се продават на търговци.
Данните от Кюстендил показват, че цените се движат между 1.70 и 2 лв. за килограм в зависимост от качеството и сорта череши.
Настоящите цени са по-ниски от миналата година, сочат данните на производители, но са сравнително добри за последните няколко години. По данни на общината в Кюстендил тази година 11 компании изкупуват череши в региона, аработещите активно в Пловдивско фирми са 5-6.
Увеличаващ се износ
Данните на производителите показват, че голяма част от продукцията се реализира на вътрешния пазар.
Най-активните купувачи са италиански компании, които имат в България цехове за преработка на череши в продукти за сладкарската индустрия. През последните години обаче се увеличава и износът на пресни плодове, като според производители така се реализират около 20% от произведените количества.
„Основният износ е за Румъния и Русия“, коментира Слави Трифонов. По думите обаче в последните дни румънските изкупвачи постепенно се изтеглят най-вероятно заради започналото прибиране на реколтата вътре в страната. Фирмите от Румъния са активни предимно в Кюстендил и Бургас, като през тази година се е появил и нов руски изкупвач в тези области, който търси череши.
Въпреки по-добрите цени на външните пазари обаче износът все още е силно затруднен. Заради спецификите на бизнеса и кратката трайност на черешите е необходимо изкупуването на голямо количество в много кратък срок от време. Отделно от това черешите трябва да бъдат еднородни като зрялост, което на практика силно затруднява изкупуването от няколко региона например, тъй като черешите се прибират по различно време. Така заради сравнително малките стопанства в сектора на практика е трудно организирането на експорт, но някои търговци все пак успяват. Според производителите през следващите години износът ще продължава да увеличава дела си. ..

Капитал Daily, 18.06.2013, стр.15


Подбрал: Редактор hranata.bg
   


    << върни се назад