Отпускат 12 лв. субсидия на кошер и 7 за овца

Управителният съвет на фонд "Земеделие" одобри субсидия от 12 лв. на кошер и 7 лв. за овца или коза майка по схемата за държавна помощ "де минимис". Пчеларите трябва да подпишат договорите за подпомагане в областните дирекции на ведомството до 20 юли, а срокът за животновъдите е до 31 юли.
Размерът на субсидията е определен след обработването на всички заявки и административни проверки на кандидатите за държавната помощ. Схемата "де минимис" се прилага за първи път за пчеларите. За тях ще бъдат разпределени общо малко над 3,2 млн. лв. Кандидатите за субсидия за кошери са 3178. Допустимите за подпомагане пчелни семейства пък са 262 587. Те ще си получат парите най-късно до 26 юли.
животновъдите, които кандидатстват за държавно подпомагане при отглеждането на овце и кози. Подадените заявления са 5384.
Средства ще бъдат получени за общо 705 227 овце и кози майки. Парите трябва да бъдат преведени по сметките на стопаните до 10 август.
Областните дирекции на фонд "Земеделие" имат готовност да приемат одобрените кандидати за сключване на договори в установените срокове, казаха от ведомството.
Допълнителни субсидии от 30 лв. на глава добитък получиха пък стопаните, които отглеждат говеда и биволи, финансова помощ по схемата за национални доплащания за животни взеха 8086 фермери, без да е необходимо да подават нови заявления. Бюджетът от 9,12 млн. лв. за допълнителни плащания беше осигурен, след като с решение на Министерски съвет план-сметката на фонд "Земеделие" за 2012 г. беше увеличена с 10 млн. лв.
В края на миналата година и началото на тази стопаните вече получиха на 2 транша общо над 46 млн. лв. Тогава за говедо субсидията беше 150 лв., а за бивол - 300 лв. С допълнителните плащания от миналата седмица субсидията стигна съответно 180 и 330 лв.

24 часа, 16.07.2012, стр.19

Подбрал: Редактор hranata.bg
   


    << върни се назад